شوک گوگل به سایت های رنک بالا
شوک گوگل به سایت های رنک بالا

سایت گوگل در روز جمعه 8 اردیبهشت ماه ، شوک جدی به سایت های رنک بالا که تبلیغات متنی می پذیرند وارد کرد و پیج رنک این سایت ها را سه الی چهار رنک کاهش داد !!

اکثر این سایت ها دارای رنک شش و پنج بودند که با کاهش رنک شدیدی مواجه شدند

طبق برسی های انجام شده این سایت ها بیش از ده لینک خروجی داشتند.

به برخی از سایت های رنک چهار نیز این شوک وارد شد اما تعداد این سایت ها نسبت به سایت های رنک پنج و شش کمتر بوده است.

------------------------------------

برای پیش گیری از هرگونه چالش ، پیشنهاد می کنیم تعداد کمتری لینک در سایت های خود درج کنید ، مثلا حداکثر تا 7 لینک بپذیرید.

باتوجه به اینکه تعداد کمتر لینک در هر سایت ، ارزش بیشتری به لینک های درج شده می دهد ، می توانید قیمت های درج لینک سایت خود را بالا ببرید.

منبع : پیچک